23 ارديبهشت 1396 15:9:51
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي اولويت دار سال 1396 ابلاغ گرديد.

ابلاغ اين تكاليف به تفكيك دستگاه اجرايي از سوي رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صورت گرفت.

 

نمونه متن كامل ابلاغيه به هر يك از دستگاه هاي اجرايي بدين شرح است:

بسمه تعالي

تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

دستگاه اجرايي 

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 1394/6/31 هيئت وزيران، در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال 1396 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» نامگذاري شده است، ضمن پيگيري و اجراي ماموريت‌ها و وظايف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 1396/1/30 تحت عنوان «بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» براي آن دستگاه، تصويب نمود:

الف) « دستگاه اجرايي » به عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1396 تعيين مي‌گردد:

رديف

عنوان پروژه

1

 ...

2

...


ب) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه‌هاي مندرج در بند (الف) ضروري است:

1) پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1396 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.

2) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت يك هفته براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود و يا مقام هم‌تراز به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.

3) مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است تا انتهاي ارديبهشت ماه سال جاري براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجري» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.

ج) كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1396 مي باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.

د) اجراي هر يك از پروژه‌ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.

هـ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور كار «نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» قرار مي‌دهد.

* لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.

                                                                                                                                                                                             اسحاق جهانگيري

رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي


ليست عناوين پروژه هاي ابلاغي به تفكيك دستگاه اجرايي

 

رديف

عنوان پروژه سال 96

دستگاه مجري پروژه سال 96

1

مركز كنترل نظارت‌ اعتباري (مكنا)

بانك مركزي

2

افزايش ضريب خوداتكايي محصولات راهبردي اساسي شامل: 1- گندم 12600 هزار تن، 2- شلتوك 2984 هزار تن 3- دانه‌هاي روغني 689 هزار تن، 4- سيب‌زميني 5137 هزار تن، 5-حبوبات 715 هزار تن،6- پنبه 234 هزار تن، 7- شير خام 10183هزارتن 8- گوشت قرمز 838 هزارتن، 9- گوشت طيور 2255 هزار تن 10-تخم‌مرغ 987 هزارتن 11- چغندر قند 6126 هزار تن 12- جو 3254 هزار تن 13- ذرت دانه اي 2300 هزار تن

وزارت جهاد كشاورزي

3

احداث و تكميل شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي به ميزان 150 هزار هكتار

وزارت جهاد كشاورزي

4

ايجاد و ساماندهي 180 تشكل بهره برداران آب و زمين

وزارت جهاد كشاورزي

5

تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي به ميزان 1.74 اسب بخار بر هكتار

وزارت جهاد كشاورزي

6

تامين داخلي نهاده‌هاي مورد نياز بخش كشاورزي: بذر (گندم 432 هزار تن، برنج 6100 تن، چغندرقند 27500 يونيت، سيب زميني بذري (در سطح) 6000 هكتار، دانه هاي روغني 9780 تن، حبوبات 4279 تن، پنبه 5384 تن، ذرت 16200 تن، جو 64700 تن)

وزارت جهاد كشاورزي

7

تامين داخلي نهاده‌هاي مورد نياز بخش كشاورزي: نهال‌هاي اصلاح شده (22.4 ميليون اصله)

وزارت جهاد كشاورزي

8

تامين داخلي نهاده‌هاي مورد نياز بخش كشاورزي: آفت‌كش‌هاي غيرشيميايي  (809 هزار هكتار)، كود (2200 هزار تن)

وزارت جهاد كشاورزي

9

توسعه توليد و اصلاح، بازسازي و نوسازي 2613 هكتار از واحدهاي گلخانه‌اي

وزارت جهاد كشاورزي

10

اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاك در حوزه آبخيز سدها و حوزه‌هاي ساير مناطق به ميزان 800 هزار هكتار و تهيه و اجراي طرح كنترل كانون‌هاي بحراني، فرسايش بادي و مقابله با بيايان‌زايي و ريزگردها به ميزان 220 هزار هكتار

وزارت جهاد كشاورزي

11

توسعه آبزي پروري و پرورش ماهي در قفس به ميزان 50000 تن در آبهاي شمال و جنوب كشور

وزارت جهاد كشاورزي

12

كاهش ضايعات از طريق فراوري 268 هزار تن

وزارت جهاد كشاورزي

13

افزايش جذب ماده خام كشاورزي به ميزان 2679 هزار تن

وزارت جهاد كشاورزي

14

توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري در 250 هزار هكتار

وزارت جهاد كشاورزي

15

مديريت ذخيره سازي محصولات راهبردي كشاورزي (گندم، برنج، شكر، گوشت، روغن و ...)

وزارت جهاد كشاورزي

16

اصلاح ساختار كلان دولت

سازمان اداري و استخدامي كشور

17

اصلاح نظام اداري و استقرار دولت الكترونيك

سازمان اداري و استخدامي كشور

18

ظرفيت‌سازي براي افزايش مشاركت و نظارت نظام‌مند مردم، سازمان‌هاي مردم نهاد و نهادهاي جامعه مدني در ارتقا سلامت اداري

سازمان اداري و استخدامي كشور

19

استقرار و بهينه‌سازي سامانه سنجش ادراك سلامت اداري و فساد اداري، رضايت مردم و پاسخگويي نظام اداري

سازمان اداري و استخدامي كشور

20

واگذاري 3000 طرح ملي و استاني نيمه تمام عمراني به بخش غير دولتي

سازمان برنامه و بودجه كشور

21

همسان‌سازي توزيع فرصت‌هاي عمومي در مقياس مناطق و گروه‌هاي درآمدي

سازمان برنامه و بودجه كشور

22

طراحي مدل افزايش قابليت جذب مازاد توليدكننده در مناطق كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته

سازمان برنامه و بودجه كشور

23

استقرار كامل نظام اطلاعات پايه مكاني

سازمان برنامه و بودجه كشور

24

پياده‌سازي سامانه يكپارچه و برخط بودجه عمومي كشور (تدوين، ابلاغ، تخصيص، پرداخت، نظارت) با تاكيد بر بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد

سازمان برنامه و بودجه كشور

25

طراحي الگوي اعطاي يارانه‌هاي توليدي بين بنگاه‌ها و تدوين نظام اجرايي براي توزيع منابع يارانه‌اي در بخش صنعت و معدن، كشاورزي، حمل و نقل، انرژي

سازمان برنامه و بودجه كشور

26

استقرار نظام استانداردسازي خودرو در حوزه‌هاي آزمون قطعات حساس، آزمون جاده‌اي و تجهيزات خطوط معاينه فني از طريق ظرفيت‌سازي بخش غيردولتي

سازمان ملي استاندارد ايران

27

استقرار استانداردهاي كاهش مصرف انرژي در لوازم خانگي (الكتريكي و هيدوركربوري)

سازمان ملي استاندارد ايران

28

گسترش پوشش استاندارد به صورت غير اجباري از طريق استقرار نظام جامع خوداظهاري و خودكنترلي 3 گروه كالاهاي داراي اولويت

سازمان ملي استاندارد ايران

29

تدوين و استقرار نظام استاندارد زنجيره غذا از مزرعه تا مصرف نهايي در محورهاي ايمني، اصالت، كيفيت در محصولات غذايي

سازمان ملي استاندارد ايران

30

تدوين بسته حمايت از كارگاه‌هاي توليدي صنايع دستي و فرش و اجراي آن

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

31

ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در هتلينگ

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

32

طراحي الگوي رسانه‌اي تشويق مشاركت عمومي در توليد ملي و اصلاح الگوي مصرف و اجراي آن

سازمان صدا و سيما

33

طراحي مدل تخصيص بهينه منابع صندوق توسعه ملي

صندوق توسعه ملي

34

ارتقاء توليد و توسعه اشتغال پايدار در دشت‌ها و مناطق روستايي

معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور

35

طراحي و پياده‌سازي نظام صيانت از بازار ملي در حوزه دانش‌بنيان از طريق تهيه پيوست فناوري بخشي در دو دستگاه اجرايي (وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي)

معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

36

ساماندهي منابع كمياب ملي از قبيل طيف فركانس و شماره

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

37

مديريت نشاني مكان محور و استعلامات ميان دستگاهي اماكن (GNAF)

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

38

عملياتي كردن مقررات و بهبود 10 پله‌اي رتبه كشور در سهولت كسب و كار

وزارت امور اقتصادي و دارايي

39

طراحي و استقرار خزانه‌داري الكترونيكي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

40

تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري (بنگاه‌هاي باقي‌مانده گروه 1 و2)

وزارت امور اقتصادي و دارايي

41

 پياده سازي كامل ماليات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادي و دارايي

42

پياده‌سازي طرح جامع مالياتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

43

مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت

وزارت امور اقتصادي و دارايي

44

طراحي سازوكارهاي بهبود شاخص‌هاي رقابت‌پذيري اقتصاد ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

45

شناسايي و احصاء و واگذاري اموال مازاد، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي خارج از گروه‌هاي 1 و 2 و دستگاه‌هاي اجرايي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

46

توسعه و استقرار نظام جامع مديريت بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت

وزارت امور اقتصادي و دارايي

47

پياده‌سازي و توسعه سامانه‌هاي هوشمند مبارزه با پولشويي در گستره كليه اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول قانون

وزارت امور اقتصادي و دارايي

48

طراحي و تدوين الگو و بازتوزيع منابع حاصل از هدفمندي و نظام اجراي آن

وزارت امور اقتصادي و دارايي

49

معرفي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي متقابل اقتصادي و سرمايه‌گذاري ايران و خارج براي جلب مشاركت فعالان خارجي و داخلي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

50

استقرار كامل سنهاب (سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه)

وزارت امور اقتصادي و دارايي

51

توانمندسازي صنعت بيمه كشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي

52

طراحي، تدوين و اجراي برنامه جلوگيري از نسلي شدن فقر

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

53

ايجاد پنجره واحد حمايت‌هاي اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

54

پايدارسازي منابع صندوق‌هاي بازنشستگي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

55

تدوين استانداردهاي اخلاق حرفه‌اي و فرهنگ كار

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

56

توسعه و توانمندسازي تعاوني‌هاي فراگير ملي و سهامي عام

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

57

تكميل و بهره‌برداري از 516 كيلومتر خط راه آهن در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي

وزارت راه و شهرسازي

58

تكميل و بهره‌برداري از 800 كيلومتر خط راه آهن  دوم و سوم در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي

وزارت راه و شهرسازي

59

تكميل و بهره‌برداري از 237 كيلومتر آزادراه در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي

وزارت راه و شهرسازي

60

تكميل و بهره‌برداري از 1100 كيلومتر بزرگراه و راه اصلي در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي

وزارت راه و شهرسازي

61

تكميل و بهره‌برداري از 1000 كيلومتر راه روستايي

وزارت راه و شهرسازي

62

توسعه و نوسازي ريلي با محوريت و مشاركت بخش خصوصي شامل 50 دستگاه لكوموتيو، 200 دستگاه سالن مسافري و 1500 دستگاه واگن باري

وزارت راه و شهرسازي

63

تكميل و توسعه بنادر مهم در سواحل درياي عمان، خليج فارس و درياي خزر در جهت ترانزيت (با اولويت بنادر شهيد بهشتي، چابهار و شهيد رجايي)

وزارت راه و شهرسازي

64

تقويت، توانمندسازي و توسعه بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات غيرنفتي آن‌ها به ميزان دو ميليارد دلار

وزارت صنعت، معدن و تجارت

65

تكميل و راه اندازي پنجاه طرح مهم و ملي

وزارت صنعت، معدن و تجارت

66

بازنگري و اصلاح نظام آموزش عالي كشور در جهت ارزش‌آفريني و كارآفريني

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

67

طراحي و پياده‌سازي نظام آمايش آموزش عالي و پژوهش به منظور مأموريت‌گرا كردن فعاليت‌هاي موسسات آموزش عالي و پژوهش كشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

68

تبديل 5 دانشگاه و واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين‌المللي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

69

طراحي الگوي تغيير و ارتقاي نقش دانشگاه‌ها در حل مشكلات كلان، دستگاهي و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

70

تامين واگن براي متروهاي تهران و كلانشهرها

وزارت كشور

71

افزايش 100 هزار بشكه‌اي توليد نفت خام ميادين مشترك غرب كارون و رسيدن به ظرفيت 350 هزار بشكه در روز

وزارت نفت

72

احداث خط لوله و صادرات گاز به پاكستان (ادامه خط لوله هفتم سراسري)

وزارت نفت

73

انتقال و توسعه فناوري بخش بالادست شامل بهبود توليد و ازدياد برداشت (EOR/IOR) در 20 ميدان نفتي و گازي شامل 52 مخزن با 9 دانشگاه و مركز تحقيقاتي با هدف ايجاد بستر دانش بنيادي فناوري از طريق ارتباط با شركت‌هاي E&P در راستاي انتقال و توسعه فناوري

وزارت نفت

74

 بيع متقابل گاز رساني به 900 هزار مشترك جديد روستايي و شهرهاي كوچك و مرزي

وزارت نفت

75

سه هزار و پانصد ميليارد ريال كمك به پروژه‌هاي عام‌المنفعه در مناطق نفت خيز و گازخير و محروم كشور

وزارت نفت

76

كاهش نيم واحد درصد هدررفت گاز طبيعي از گاز فرآورش شده

وزارت نفت

77

بيع متقابل جايگزيني 3000 هزار دستگاه  اتوبوس فرسوده با اتوبوس پايه گازسوز - موضوع ماده 12قانون رفع موانع توليد

وزارت نفت

78

بيع متقابل نوسازي 5000 دستگاه كاميون و كشنده فرسوده بالاي 10 تن- موضوع ماده 12قانون رفع موانع توليد

وزارت نفت

79

بيع متقابل جايگزيني 20000 تاكسي و ون فرسوده با تاكسي پايه گازسوز با پيمايش بالا- موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد

وزارت نفت

80

بيع متقابل افزايش كارايي 30000 موتورخانه و سامانه گرمايشي ساختمان‌هاي كشور- موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد

وزارت نفت

81

بيع متقابل برق دار كردن 10000 حلقه چاه و تلمبه‌ آب كشاورزي- موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد

وزارت نفت

82

كاهش تلفات شبكه توزيع برق به كمتر از 10%

وزارت نيرو

83

نصب 50000 دستگاه‌ كنتور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و 7000 دستگاه‌ كنتور حجمي بر روي چاه‌ها و نصب ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب در منابع آب‌هاي سطحي بر روي 700 ايستگاه

وزارت نيرو

84

پر و مسلوب المنفعه نمودن 15000 حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومي

وزارت نيرو

85

شروع عمليات اجرايي احداث بخش بخار نيروگاه هاي گازي به ظرفيت 4000 مگاوات

وزارت نيرو

86

تكميل و بهره برداري بيش از 4219 مگاوات نيروگاه جديد شامل (3000 مگاوات حرارتي، 419 مگاوات برقآبي، 200 مگاوات توليد پراكنده و 600 مگاوات انرژي‌هاي تجديدپذير)

وزارت نيرو

87

شروع عمليات اجرايي احداث 2000 مگاوات نيروگاه برق حرارتي توسط بخش دولتي و خصوصي

وزارت نيرو

88

نصب 300 هزار كنتور هوشمند برق (طرح فهام)

وزارت نيرو

89

آبگيري و يا افتتاح 9 سد با ظرفيت تنظيم آب 400 ميليون مترمكعب (آب‌هاي مرزي)

وزارت نيرو

90

بهره‌برداري از 70000 هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي (آب‌هاي مرزي)

وزارت نيرو

91

آبگيري و يا افتتاح 8 سد به حجم مخزن 855 ميليون مترمكعب (عمدتاً با هدف تامين آب شرب) (آب‌هاي غيرمرزي)

وزارت نيرو

92

بهره‌برداري از 10000 هكتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي (آب‌هاي غيرمرزي)

وزارت نيرو

93

تامين آب شرب 1000روستا با جمعيتي بالغ بر 800 هزار نفر

وزارت نيرو

94

تكميل و بهره برداري از 23 تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت 421000 مترمكعب در شبانه‌روز

وزارت نيرو

95

واگذاري 20 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصي به روش‌هاي  ROT، BOT، BOO و بيع‌متقابل

وزارت نيرو


Powered by Tetis PORTAL