دبير ستاد

 

 

 دبير ستاد فرماندهي اقصاد مقاومتي (دكتر دژپسند معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) به پيشنهاد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با ابلاغ معاون اول محترم رئيس جمهور و رئيس ستاد در تاريخ 1394/3/9 منصوب گرديدند.

اهم اقدام‌هاي اجرايي در قوه مجريه براي ساماندهي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر معظم انقلاب به شرح ذيل مي‌باشد:

1- رياست جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره179062 مورخ1392/12/1، معاون اول رييس‌جمهور را مسئول ساماندهي اقدامات بايسته در رابطه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نمودند.

2-  معاون اول رييس‌جمهور در مورخ 1392/12/10 طي 15 ابلاغ‌ به دستگاه‌هاي مرتبط و شوراي عالي امنيت ملي، تكاليف هر دستگاه را تعيين و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور را مسئول تلفيق و تهيه برنامه‌هاي اجرايي نمودند.

3- در فروردين ماه سال 1393 «شوراي اقتصاد» به عنوان مرجع تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي تعيين گرديد. مصوبات شوراي اقتصاد در مجموعه‌اي  تحت عنوان «مجموعه اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي» در تابستان سال 1393 منتشر گرديد (متن كامل كتاب مزبور از طريق وبگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل دسترسي است).

4- ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جهت اجراي منويات رهبر معظم انقلاب بر اساس مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 1394/6/31 هيئت‌وزيران به رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل گرديد. ستاد مزبور تاكنون جلسات متعددي برگزار نموده است و از جمله مصوبات آن تصويب برنامه‌هاي ملي، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي است.

5- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بعنوان دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تعيين گرديد.

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL