1 مهر 1397 8:54:39
معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 تصريح كردند: دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي موظف است گزارش هفتگي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه اقتصاد مقاومتي ارائه كند/ اجراي اقتصادي مقاومتي تاب‌آوري اقتصاد را افزايش داده است/ بهبود شاخص‌هاي امنيت غذايي و خودكفايي در توليد بنزين نتيجه اجراي اقتصاد مقاومتي است

Powered by Tetis PORTAL