1 آبان 1397 13:17:26
معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 تأكيد كردند: برنامه ريزي براي توسعه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات ضروري است/ بايد براي توسعه بخش IT و ICT تفاهم ملي كرد/ بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از بخش‌هاي اقتصادي و آينده دار كشور است

Powered by Tetis PORTAL