1 مهر 1397 8:45:34
معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1397/05/08 تصريح كردند: شرايط جديد پيش روي كشور دائمي نيست/ اولويت دولت حمايت از زندگي مردم به خصوص اقشار ضعيف در مقابل تحريم است/ اگر شرايط پيش رو را به خوبي مديريت كنيم شاخص‌هاي اقتصادي دوباره مثبت خواهد شد/ آثار تحريم بايد در زندگي مردم به حداقل برسد

Powered by Tetis PORTAL