1 مهر 1397 8:49:35
معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1397/05/15 تصريح كردند: اولويت دولت واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي است/ تكميل و توسعه كريدور‌هاي ترانزيتي براي حفظ و ارتقاء جايگاه استراتژيك ايران ضروري است

Powered by Tetis PORTAL