23 اسفند 1395 18:4:41
عملكرد دولت در برخي حوزه هاي اقتصادي رشد داشته است/اقتصاد مقاومتي را بايد با سالهاي 91 و 92 مقايسه كنيم

لاريجاني: عملكرد دولت در برخي حوزه هاي اقتصادي رشد داشته است/اقتصاد مقاومتي را بايد با سالهاي 91 و 92 مقايسه كنيم

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه عملكرد دولت در برخي حوزه هاي اقتصادي خصوصا در زمينه كشاورزي و نفت رشد داشته است گفت: البته در حوزه هاي ديگر همچون سياست خارجي، دولت خوب عمل كرده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، علي لاريجاني در آخرين نشست خبري خود در سال 95 در جمع رسانه هاي داخلي و خارجي در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا مبني بر ارزيابي اش در مورد عملكرد دولت يازدهم گفت: بايد در ارزيابي عملكرد دولت تفكيك قائل شويم ولي در برخي از زمينه ها عملكرد دولت خوب بوده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي عملكرد دولت در زمينه كشاورزي، اقتصاد، نفت و سياست خارجي را مثبت ارزيابي كرد و افزود: آقاي روحاني به دليل آنكه خودشان دبير شوراي عالي امنيت ملي بوده اند، شناخت كافي در موضوع سياست خارجي دارد.
لاريجاني در ادامه از ستاد اقتصادي دولت خواست كه هماهنگ تر عمل كند و در مسائل كلان، نگاه پخته تري داشته باشد.
رئيس قوه مقننه تاكيد كرد: در موضوع برجام نيز در كليت و در زمان خودش تصميم گيري درستي بود. اروپائيان، كشورهاي منطقه و سياست گذاران داخلي به اين موضوع تاكيد دارند كه كسي نبايد برجام را بر هم بزند.
لاريجاني يادآور شد: اين موضوع كه تصميم گيري شد و برجام به اجرا درآمد بر اساس شرايط كشور تصميم گيري بجايي بود ولي در برخي جاها بايد دقت بيشتري مي كردند تا شيطنت هاي اخير ايجاد نمي شد.

** عملكرد دولت در موضوعات اقتصادي نسبت به سال 91 و 92 خوب بوده و از متوسط بهتر است
در ادامه خبرنگار فارس از لاريجاني در مورد عملكرد اقتصادي دولت يازدهم سوال كرد كه رئيس مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: ستاد اقتصاد مقاومتي در دولت مصوبات را براي ما مي فرستد و گزارش هاي رسمي هم ارائه شد.
لاريجاني تاكيد كرد: ما در موضوع اقتصاد مقاومتي بايد به اين نگاه كنيم كه وضعيت مان در سال 91 و 92 به چه صورت بوده است و بايد يك نگاه مقايسه اي داشته باشيم.
رئيس مجلس اضافه كرد: بايد ببينيم تنش ها از نظر مشكلات تورمي و بدهي ها چگونه بوده است. بايد ببينيم كه بدهي دولت به بانك ها و بخش خصوصي در آن زمان چه رقمي بوده است؛ آيا رقم كمي بود.
لاريجاني اظهار داشت: حل اين مسائل ساده نيست و به اين دليل مي گوييم كه اقتصاد مقاومتي پيچيدگي هايي دارد.
رئيس قوه مقننه اضافه كرد: دولت يازدهم تلاش كرد و در اين زمينه تا حدي موفق بود. دولت براي كنترل تورم هم تلاش كرد و در اين زمينه نيز تا حدي موفق بود. در اين راستا ما بايد شرايط را بنگريم و با چند سال پيش مقايسه كنيم.
وي تصريح كرد: ما بايد مجاهدانه در حوزه اقتصادي كار كنيم تا از اين وضع عبور كنيم.
در ادامه خبرنگار فارس از لاريجاني خواست به عملكرد دولت نمره دهد كه لاريجاني گفت: من در كسوت معلمي نيستم. در برخي جاها دولت خوب عمل كرده و از متوسط بهتر بوده است.


Powered by Tetis PORTAL