نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي نـــيـــپـــا

نيپا، يك نظام ساده، چابك و موثر است و اهداف نيپا عبارتند از:

  1. كسب اطمينان از تبديل و ترجمان درست سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها
  2. حصول اطمينان از صحت اهداف و برنامه ها (كسب اطمينان از اينكه راه درستي را طي مي كنيم؟ يا نه؟)
  3. حصول اطمينان از تحقق اهداف (كسب اطمينان از اينكه راه را به درستي طي مي كنيم يا نه؟)
  4. به روز كردن پروژه ها، اهداف برنامه هاي ملي يا اهداف نهايي (در صورت نياز)
  5. بازتخصيص منابع (در صورت نياز) 
  6. مدل اصلي نيپا بر اساس يك رويكرد آبشاري انجام مي شود. از سياست هاي اقتصاد مقاومتي آغاز مي شود و به پروژه هاي عملياتي مي رسد. 
تعداد بازدید از سایت 181641 تعداد بازدید از صفحه 4748 تعداد بازدید امروز صفحه 3 افراد آنلاین 120

Powered by Tetis PORTAL